MAS Hlučínsko

Nacházíte se: Projekty > Výzvy > Výzva č. 2

Výzva č. 2

Dne 22. 3. 2010 byla vyhlášena Výzva č. 2 k předkládání Žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova 2007 - 2013, osy IV LEADER, opatření IV.1.2. Realizace rozvojové strategie.

Více se dočtete v textu Výzva č. 2 zde (.pdf dokument)

Doplňující informace

 1. Žádost o dostaci - Opatření IV 1.2. - od 8. kola příjmu Žádostí
 2. Instruktážní list pro vyplňování formuláře Žádosti o dotace
 3. Samostatná příloha 9
 4. Dodatek č. 1 Samostatné přílohy
 5. Žádost o proplacení výdajů IV.1.2 - 8.-10. kolo (softwarový nástroj pro vyplňování)
  (lze také: www.szif.cz -> Program rozvoje venkova -> OSA IV. Leader -> 1. Implementace místní rozvojové strategie -> 1.2 Realizace místní rozvojové strategie -> Ke stažení)
 6. nstruktážní list pro vyplňování formuláře Žádosti o proplacení výdajů - 8. kolo
 7. Průběžná zpráva při realizaci - nutno přikožit k Žádosti o proplacení (.xls)
  1. Průběžná zpráva F1
  2. Průběžná zpráva F3
  3. Průběžná zpráva F7
 8. Závěrečná zpráva - nutno přiložit k Žádosti o proplacení (.xls)
  1. Závěrečná zpráva o realizaci F1
  2. Závěrečná zpráva o realizaci F3
  3. Závěrečná zpráva o realizaci F7
 9. Povinná publicita PRV
 10. Povinná publicita k realizovanému projektu - ke stažení zde
 11. Soupiska účetních dokladů
 12. Instruktážní list k soupisce účetních dokladů